OWASP Spring of Code 2007

Organizacja OWASP ogłosiła uruchomienie nowego programu OWASP Spring of Code 2007 (SpoC 007). Jego celem jest finansowe wsparcie projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa aplikacji, promowaną przez całą społeczność OWASP.

Zgłosić może się każdy, kto ma chęci i dobry pomysł. Wymagane jest jedynie zaangażowanie i dotrzymywanie wyznaczonych ram czasowych (projekt musi się zakończyć do 9 lipca 2007). Wstępny budżet wynosi 110000$ i pochodzi z datków poszczególnych członków OWASP, konferencji oraz wsparcia udzielonego przez nowych członków SPI Dynamics i EDS. Budżet wstępnie został rozdzielony na poszczególne projekty, w zależności od wielkości:

- 20000$ - 1 wielki projekt
- 50000$ - 10 dużych (po 5000$ na każdy)
- 20000$ - 8 średnich (po 2500$ na każdy)
- 10000$ - staż w siedzibie firmy Aspect
- 10000$ - 10 projektów Open Source (po 1000$ na każdy)

Podział budżetu może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych projektów. Każdy ze zgłoszonych projektów będzie miał wyznaczonego lidera, a nadzór będzie sprawowany ze strony OWASPu w osobach: Andrew van der Stock, Jeff Williams, Dinis Cruz oraz Dave Wichers. Zapraszamy wszystkich do zgłoszenia swojego pomysłu.

Więcej informacji można znaleźć na stronie OWASP...