OWASP

Fundacja PROIDEA oraz IAESTE zapraszają na kolejne spotkanie OWASP , międzynarodowej organizacji działającej na rzecz poprawy bezpieczeństwa aplikacji. Na spotkaniu omówione zostaną formalne zasady współpracy oraz zbliżające się wydarzenia, w które zaangażowani są ludzie związani z projektem OWASP.

Plan spotkania:

17.15 - 17.30 Rozpoczęcie spotkania, przestawienie projektu OWASP
17.30 - 17.45 WarGame
17.45 - 18.45 Filip Palian - Introduction to Web Applications Security
18.45 - 19.45 TBD
19.45 – 20.15 Panel dyskusyjny

Spotkanie odbędzie się 25 kwietnia 2008 roku o godzinie 17.15 na terenie Politechniki Krakowskiej, ul. Warszawska 2, Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej w Audytorium I

Zapraszamy wszystkich programistów oraz osoby zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym!