Nowy dział - Przegląd prasy

Informujemy, że wzbogaciliśmy dzisiaj serwis hack.pl o nowy dział w którym prezentujemy Państwu przegląd prasy informatycznej w Polsce. Szczególną uwagę zwracamy na te pozycje, które tematycznie związane są z zagadnieniami bezpieczeństwa IT.

Obecnie Przegląd Prasy znajduje się pod adresem http://hack.pl/przeglad_prasy i ma on charakter bardzo skrótowy; planujemy jednak stopniowo zwiększać zawartość opisów dodając szersze recenzje poszczególnych artykułów. Mamy nadzieję, że dzięki przeglądowej prezentacji różnych pozycji z polskiego rynku będą mieli Państwo możliwość łatwego i wygodnego doboru czytanych gazet (i czasopism:)