Nowe narzędzie do monitoringu FTP firmy Tumbleweed

Tumbleweed, firma zajmująca się bezpieczeństwem IT wydała nowe narzędzie do monitoringu połączeń sieciowych protokołu FTP (File Transfer Protocol) dostępne bezpłatnie w wersji 30-dniowej.

Opcja monitoringu przyciągać ma każdego użytkownika, chcącego skutecznie śledzić dwukierunkową aktywność FTP do i z wewnątrz sieci. Aplikacja napisała została w języku Java. Pracujący sniffer pakietów daje możliwość śledzenia ogólnego ruchu FTP, rejestrowania transferu plików oraz szczegółowej pracy wykonywanej w obrębie serwera. Najbardziej istotną zaletą na drodze analizy bezpieczeństwa jest możliwość śledzenia niezabezpieczonych i błędnie autoryzowanych kanałów połączeń FTP.

Program może zostać ustawiony w taki sposób, aby wykonywał zaplanowane skanowanie w określonych odstępach czasu oraz regularnie generował raporty, które jak firma obiecała będą skonstruowane w sposób przystępny nawet dla osób bez technicznej wiedzy na temat analizy ruchu. Notka prasowa opublikowana przez twórców programu brzmi: ?Używanie FTP i dostęp do wrażliwymch danych może narazić firmę na niebezpieczeństwo. Protokół FTP jest często słabo zabezpieczony.?.

Źródło: Networkworld