Nielegalne oprogramowanie i etykiety w firmie poligraficznej

Policjanci z Mokotowa zabezpieczyli dyski z komputerów użytkowanych w firmie poligraficznej. Na wszystkich stanowiskach zainstalowane były nielegalne wersje programów operacyjnych, graficznych oraz edytorów tekstu. Kontrola przyniosła również inny efekt. Policjanci ujawnili podrabiane etykiety kawioru oraz banderoli wymaganych przy jego sprzedaży.

Policjanci z mokotowskiej komendy zajmujący się przestępczością gospodarczą otrzymali informację, że w jednej z firm świadczących usługi poligraficzne wykorzystywane jest nielegalne oprogramowanie. Na miejsce udał się zespół, któremu towarzyszył biegły sądowy z zakresu informatyki. W firmie zastano właściciela Bogdana I. (58 lat).

Dokładne sprawdzenie dysków i zainstalowanego na trzech stanowiskach oprogramowania potwierdziło, że programy pochodzą z nielegalnego źródła. Zarówno systemy operacyjne, edytory tekstu, jak i zaawansowane programy graficzne okazały się wersjami pirackimi. Ich szacunkowa wartość to w opinii biegłego kilka tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli twarde dyski, które stanowić będą dowód w postępowaniu sądowym.

Poza ujawnieniem pirackiego oprogramowania kontrola przyniosła także inny efekt. Sprawdzając komputer podłączony do maszyny poligraficznej policjanci odkryli pliki graficzne, na których znajdowały się wzory etykiet opakowań kawioru oraz banderoli CITES poświadczających legalność towaru. W wyniku przeprowadzonego przeszukania zabezpieczono kilkaset sztuk gotowych do użytku etykiet wydrukowanych na papierze samoprzylepnym.

Etykiety przygotowywano prawdopodobnie w celu wykorzystania przy przemycie kawioru. Od lipca 2006 roku w całej Unii Europejskiej – także w Polsce – obowiązuje nowe Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 z dnia 4 maja 2006 r. ustanawiające przepisy wykonawcze do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi. Do ważniejszych nowości należy wprowadzenie przepisu, że każde bezpośrednie opakowanie kawioru musi posiadać właściwą etykietę, do zamieszczania której są upoważnione tylko licencjonowane firmy.

Źródło: Komenda Rejonowa Policji Warszawa II