Nieciekawa awaria serwerów WGA

Z powodu awarii serwerów Windows Genuine Advantage legalne kopie Windows XP i Windows Vista nie przechodziły automatycznej walidacji.

Każda próba przeprowadzenia walidacji systemu kończyła się wynikiem negatywnym i nie można było np. pobrać żądanego pliku z centrum pobierania lub zainstalować któregoś z dodatków - nawet, gdy posiadało się legalny system.

Phil Liu, szef działu WGA zapowiedział, że nie pójdzie spać dopóki problem nie zostanie rozwiązany. Faktycznie już po kilku godzinach awaria została usunięta.

Serwery usługi Windows Genuine Advantage, odpowiadają za weryfikację, czy dana kopia systemu Windows XP i Windows Vista jest oryginalna.

Źródło: ITbiznes