Nagroda Chapter of the Year 2008 dla ISSA Polska

ISSA Award 2008: Polski oddział międzynarodowej organizacji skupiającej profesjonalistów z branży bezpieczeństwa informacji ISSA International (Information System Security Association) otrzymał prestiżową nagrodę „Chapter of the Year 2008”, przyznawaną dorocznie na gali podczas konferencji RSA Security w San Francisco.

ISSA Polska spośród prawie 150 afiliacji na całym świecie pokonała konkurentów w Europie i na innych kontynentach. Nagroda została przyznana w uznaniu dokonań na przestrzeni ostatnich 4 lat, w szczególności za dynamiczny rozwój ISSA w Polsce, intensywną działalność edukacyjną w zakresie ochrony informacji na terenie kraju oraz za współorganizowanie konferencji SEMAFOR (Security-Management-Audit Forum). Szczegóły dostępne są na http://issa.org.pl.

ISSA Polska jest stowarzyszeniem typu non-profit, którego celem jest promowanie dobrych zasad i praktyk, w celu zapewnienia bezpieczeństwa zasobów informacyjnych. ISSA Polska organizuje cykliczne spotkania i warsztaty merytoryczne (Warszawa i Wrocław), współorganizuje konferencje branżowe (np. międzynarodową konferencję SEMAFOR) oraz działa na rzecz edukacji i podnoszenia świadomości w obszarze bezpieczeństwa systemów informacyjnych. ISSA Polska, działająca od 2005 roku, była pierwszym oddziałem ISSA w Europie Środkowej i Wschodniej.

Źródło: ISSA Polska

Więcej informacji
http://issa.org.pl
info(at)issa.org.pl