Mac OS X: kalkulator nie potrafi liczyć

To samo działanie przeprowadzone na dwa różne sposoby, dwa odmienne wyniki - osoby prowadzące księgowość powinny wystrzegać się korzystania z wbudowanego w Mac OS X kalkulatora.

Obliczona wartość wyrażenia "liczba + x%" jest inna, niż wynik działania "liczba razy 1,x". Różnica sięga setnych części wyniku, jednak nawet taka niedokładność może być dużym problemem dla osób podpierających się kalkulatorem w rozliczaniu działalności gospodarczej.

Problem objawia się na Macach z procesorami Intela, i - co najciekawsze - nie występuje we wszystkich wersjach językowych systemu. Jak pokazuje poniższy dowód, kalkulator potrafi zwrócić różny wyni tego samego działania, jeśli zostanie ono przeprowadzone pod odmiennymi lokalizacjami.

Źródło: ITbiznes