Konkurs Hack.pl - wygraj wejściówkę na IT Underground 2008

Zapraszamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie: "Najlepszy artykuł związany z tematyką bezpieczeństwa IT".

Każdy kto do 10 października b.r. prześle na nasz adres: portal[at]hack.pl napisany przez siebie artykuł weźmie udział w konkursie, w którym główną nagrodą jest wejściówka na konferencję IT UNDERGROUND 2008!

Regulamin konkursu:

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszy artykuł związany z tematyką bezpieczeństwa IT. Organizatorem konkursu jest portal HACK.pl.

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w wyznaczonym terminie nadeśle pracę o odpowiedniej tematyce.
2. Konkurs trwa od 22 września do 10 października 2008.
3. Prace na konkurs należy nadsyłać na adres portal[at]hack.pl w temacie wpisując 'Konkurs'
4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 października 2008.
5. Każdy uczestnik może przesłać jeden lub więcej artykułów.
6. Artykuł może mieć dowolną długość. Nie są narzucane żadne ograniczenia.
7. Osoby biorące udział w konkursie muszą podać swoje prawdziwe Imie i Nazwisko.
8. Uczestnik konkursu składając swój artykuł oświadcza, że posiada autorskie prawa majątkowe do artykułu.
9. Wyraża zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych: imię, nazwisko.
10. Portal HACK.pl nie jest zobowiązany do zwrotu nadesłanych materiałów, ani do zwrotu kosztów wynikających z przygotowań artykułu.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do publikacji nienagrodzonych artykułów na portalu HACK.pl
12. Nagrodą główną jest wejściówka na konferencje IT Underground 2008, która odbędzie się w dniach 28-29 październik.
13. Nazwisko zwycięzcy zostanie opublikowane na portalu HACK.pl zaraz po zakończeniu konkursu.
14. Wysłanie pracy na konkurs jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na opublikowanie nadesłanego artykułu na portalu HACK.pl