Konferencja Naukowa SecureCon 2006

SecureCon 2006 "In secure world we trust" jest pierwszą edycją Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, która poświęcona jest aspektom bezpieczeństwa systemów i sieci informatycznych. Konferencja odbędzie się 21, 22 października 2006 roku w Auli Politechniki Wrocławskiej. Osoby zainteresowane prelekcją mogą wysłać propozycje tematów wraz z abstraktami do 30 lipca.

Kompletna zawartość merytoryczna wykładu umieszczona docelowo w materiałach konferencyjnych powinna być dostarczona do 10 września. Rekrutacja uczestników rozpocznie się dnia 26 czerwca i trwać będzie aż do 22 września. Szczegóły dotyczące spraw organizacyjnych, takich jak rozkład godzinowy agendy, cena akredytacji i wiele innych zostaną podane wraz z rozpoczęciem rekrutacji.

Organizatorami konferencji są: Akademia Alternatywnych Systemów Operacyjnych, Akademia Alternatywnych Systemów Operacyjnych Stowarzyszenie oraz Politechnika Wrocławska.