Do 10 lat za DoS

Prawodawcy w Wielkiej Brytanii wprowadzili przepisy, na podstawie których osoby dopuszczające się ataku typu DoS mogą zostać skazane na 10 lat więzienia.

Nowe prawo jest uaktualnieniem obowiązującej ustawy Computer Misuse Act. W starych przepisach, wprowadzonych w latach 90. ubiegłego wieku, nie przewidziano osobnych kar za ataki typy DoS. Przewidywały one kary za czyny, które "powodowały nieautoryzowaną modyfikację zawartości jakiegokolwiek komputera", pod warunkiem wszakże, że czyny te były podejmowane z pobudek kryminalnych.

Prawnicy sprzeczali się, czy sprawcy ataków typu DoS mogą być karani na podstawie takich przepisów. W listopadzie ubiegłego roku sąd oczyścił z zarzutów Davida Lennona, który wysłał 5 milionów e-maili do swojego byłego pracodawcy. Uznano, że ówcześnie obowiązujące prawo nie zabrania takich działań. W apelacji jednak Lennonowi wymierzono karę dwóch miesięcy elektronicznego dozoru.

Nowe przepisy są znacznie bardziej precyzyjne. Przewidują one kary za działanie, których celem jest zakłócenie pracy komputera, utrudnienie dostępu do danych lub programów czy zakłócenie pracy jakiegokolwiek programu. Ponadto, jak uważają analitycy prawni z firmy Pinsent Masons, pozwala ono również na karanie osób, które płacą komuś za dokonanie zabronionych czynów.

Źródło: ArcaBit