Błędny sterownik rozszerza uprawnienia w systemie Windows

Błąd sterownika dla Windows XP SP2 i Windows Server 2003 SP1 pozwala użytkownikowi na zwiększenie swoich przywilejów. Luka jest spowodowana błędem przepełnienia bufora w secdrv.sys, który jest częścią technologii SafeDisc firmy Macrovision. Plik dostarczany jest na płycie instalacyjnej Windows. Atakujący może wprowadzić szkodliwy kod do pamięci komputera i manipulować prawami dostępu.

Specjaliści informują, że przestępcy już wykorzystują wspomnianą dziurę. Nie jest to łatwe, gdyż trzeba najpierw uzyskać bezpośredni dostęp do systemu. Microsoft najprawdopodobniej wie o błędzie, jednak nie przygotowano jeszcze żadnej łaty. Specjaliści nie zdradzają szczegółów dziury, jest ona jednak omawiana na niektórych blogach, gdzie można również pobrać kod do jej wykorzystania.

Źródło: ArcaBit