Błąd w implementacji OpenSSL

Z powodu błędu w implementacji biblioteka kryptograficzna OpenSSL może nie wykryć sfałszowanych cyfrowych podpisów.

Błąd występuje we wszystkich systemach używających OpenSSL, szczególnie zaś dotyczy serwerów i wirtualnych sieci prywatnych (VPN) korzystających z SSL/TLS. Wspomniany błąd poprawiono w wersji 0.9.7k oraz 0.9.8c. Zespół pracujący nad rozwojem OpenSSL poinformował, że luka może zostać wykorzystana jedynie wtedy, gdy organizacja wydająca certyfikat korzysta z klucza RSA do wydania certyfikatu X.509. Twórcy OpenSSL zalecają jak najszybsze zaktualizowanie oprogramowania do bezpiecznych wersji.

OpenSSL to narzędzie umożliwiające obsługę protokołów SSL (Secure Sockets Layer), TLS (Transport Layer Security). Biblioteka OpenSSL wykorzystywana była również do implementacji m.in.: TLS, S/MIME, SSH, OpenPGP oraz innych protokołów i systemów kryptograficznych.