Bezpieczeństwo w środowiskach heterogenicznych

Microsoft opublikował dokument poruszający kwestię konsolidacji autentykacji oraz usług katalogowych w środowiskach heterogenicznych, opartych na systemach UNIX/LINUX oraz Windows przy zastosowaniu Windows Server 2003.

System Windows używa opartych o pewne standardy zabezpieczenia oraz usługi katalogowe (LDAP, Kerberos) tak, aby zapewnić bezpieczne współdziałanie pomiędzy maszynami pracującymi pod kontrolą wyżej wymienionych systemów operacyjnych. Dokument porusza kwestie planowania, tworzenia, implementacji oraz obsługi zabezpieczeń i infrastruktury katalogowej opartej o Windows Server 2003. Zawiera także informacje związane z konfiguracją Windows jak również UNIX/LINUX pod kątem wspólnego działania w środowiskach heterogenicznych.

Informacje zawarte w dokumencie zostały dokładnie sprawdzone przez specjalistów w środowiskach Windows Server 2003, Red Hat Linux 9 oraz Sun Microsystems Solaris 9. Dokument podzielony został na cztery części. Dotychczas opublikowane zostały tylko dwie z nich. Pozostałe mają pojawić się na stronach Microsoftu w najbliższej przyszłości.

Dokument można pobrać tutaj.