Automatyzacja analizy malware

Nowe badania, a ich rezultatem - nowy artykuł i nowe doświadczenia. Na łamach
HACKPL publikujemy jego pierwszą część (niestety, tylko w języku angielskim).
Każda kolejna część będzie publikowana na łamach HACKPL.

Seria artykułów dotyczy pomysłu poniekąd propagowanego przez zwolenników
IDA Pro (plus skrypty i pluginy) do analizy zautomatyzowanej malware. Pomysł
ten też - w połączeniu z algorytmem klastrowym - był poruszany przez Halvar'a
Flake'a. Stworzenie systemu incident response wykorzystującego maksymalnie
możliwości technologiczne (analogia do OptIPuter) będzie wielkim wyzwaniem.