12 poprawek od Microsoft

Już w najbliższy wtorek (12 sierpnia), Microsoft opublikuje zestaw poprawek przeznaczonych dla produkowanego przez siebie oprogramowania. 12 poprawek, które zostaną udostępnione, będzie dotyczyć m.in. takich programów jak Internet Explorer, Media Player, Access, Excel i Power Point.

7 poprawek niweluje błędy uznane za krytyczne. Naprawiają one luki pozwalające na wykonanie dowolnego kodu na komputerze ofiary. Pozostałe błędy (występujące m.in. w systemach Windows, Outlook Express i edytorze Wordzie) otrzymały status „ważne”.

Niestety, nadal istnieją luki typu 0-day, które nie zostaną zlikwidowane przez nadchodzące poprawki. Są to podatności występuje w edytorze Word oraz kontrolce ActiveX dla Access.