Pokaż wyniki 1 do 2 z 2

Temat: Kto pomoże? Oto problem

 1. #1
  Zarejestrowany
  May 2011
  Postów
  1

  Domyślnie Kto pomoże? Oto problem

  ((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Wpisy startowe rejestru ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
  .

  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Run]
  "StartCCC"="c:\program files (x86)\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" [2010-01-22 98304]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\curr entversion\policies\system]
  "ConsentPromptBehaviorAdmin"= 5 (0x5)
  "ConsentPromptBehaviorUser"= 3 (0x3)
  "EnableUIADesktopToggle"= 0 (0x0)
  "PromptOnSecureDesktop"= 0 (0x0)
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\ windows nt\currentversion\drivers32]
  "mixer6"=wdmaud.drv
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\software\wow6432node\microsoft\ windows\currentversion\run-disabled]
  "avast5"="c:\program files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui
  "SunJavaUpdateSched"="c:\program files (x86)\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"
  "PWRISOVM.EXE"=c:\program files (x86)\PowerISO\PWRISOVM.EXE
  "Adobe Reader Speed Launcher"="c:\program files (x86)\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"
  "Adobe ARM"="c:\program files (x86)\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"
  .
  R3 L1C;NDIS Miniport Driver for Atheros AR813x/AR815x PCI-E Ethernet Controller;c:\windows\system32\DRIVERS\L1C62x64.sy s [x]
  R3 WatAdminSvc;Usługa Technologie aktywacji systemu Windows;c:\windows\system32\Wat\WatAdminSvc.exe [x]
  S0 sptd;sptd;c:\windows\System32\Drivers\sptd.sys [x]
  S1 aswSP;aswSP; [x]
  S1 vwififlt;Virtual WiFi Filter Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\vwififlt.sys [x]
  S2 AMD External Events Utility;AMD External Events Utility;c:\windows\system32\atiesrxx.exe [x]
  S2 aswFsBlk;aswFsBlk; [x]
  S2 aswMonFlt;aswMonFlt;c:\windows\system32\drivers\as wMonFlt.sys [x]
  S2 UNS;Intel(R) Management & Security Application User Notification Service;c:\program files (x86)\Intel\Intel(R) Management Engine Components\UNS\UNS.exe [2009-09-30 2320920]
  S3 amdkmdag;amdkmdag;c:\windows\system32\DRIVERS\atip mdag.sys [x]
  S3 amdkmdap;amdkmdap;c:\windows\system32\DRIVERS\atik mpag.sys [x]
  S3 BcmVWL;Broadcom Virtual Wireless;c:\windows\system32\DRIVERS\bcmvwl64.sys [x]
  S3 btwl2cap;Bluetooth L2CAP Service;c:\windows\system32\DRIVERS\btwl2cap.sys [x]
  S3 HECIx64;Intel(R) Management Engine Interface;c:\windows\system32\DRIVERS\HECIx64.sys [x]
  S3 NETw5s64;Sterownik karty Intel(R) Wireless WiFi Link dla systemu Windows 7 64 Bit;c:\windows\system32\DRIVERS\NETw5s64.sys [x]
  S3 RTL8167;Sterownik Realtek 8167 NT Driver;c:\windows\system32\DRIVERS\Rt64win7.sys [x]

  .
  2011-05-30 c:\windows\Tasks\GlaryInitialize.job
  - c:\program files (x86)\Glary Utilities\initialize.exe [2011-02-02 13:13]
  .
  .
  --------- x86-64 -----------
  .
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion\Run]
  "QuickSet"="c:\program files\Dell\QuickSet\QuickSet.exe" [2010-04-06 3203440]
  "Broadcom Wireless Manager UI"="c:\program files\Dell\DW WLAN Card\WLTRAY.exe" [2009-12-16 5470208]
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows]
  "LoadAppInit_DLLs"=0x0
  .
  ------- Skan uzupełniający -------
  .
  uLocal Page = c:\windows\system32\blank.htm
  mLocal Page = c:\windows\SysWOW64\blank.htm
  TCP: DhcpNameServer = 62.179.1.63 62.179.1.62
  FF - ProfilePath - c:\users\user\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Prof iles\qz5pbmc3.default\
  FF - prefs.js: browser.startup.homepage - hxxp://www.google.pl/
  FF - prefs.js: keyword.URL - hxxp://mystart.incredimail.com/?loc=ff_address_bar_fs&search=
  FF - Ext: Default: {972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox 4.0 Beta 10\extensions\{972ce4c6-7e08-4474-a285-3208198ce6fd}
  FF - Ext: Java Console: {CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA} - c:\program files (x86)\Mozilla Firefox 4.0 Beta 10\extensions\{CAFEEFAC-0016-0000-0023-ABCDEFFEDCBA}
  FF - Ext: vShare: [email protected] - %profile%\extensions\[email protected]
  .
  .
  AddRemove-Adobe Shockwave Player - c:\windows\system32\Adobe\Shockwave 11\uninstaller.exe
  .
  .
  .
  --------------------- ZABLOKOWANE KLUCZE REJESTRU ---------------------
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="FlashBroker"
  "LocalizedString"="@c:\\Windows\\SysWOW64\\Macrome d\\Flash\\FlashUtil10m_ActiveX.exe,-101"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\Elevation]
  "Enabled"=dword:00000001
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\LocalServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\FlashUt il10m_ActiveX.exe"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{A483C63A-CDBC-426E-BF93-872502E8144E}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Shockwave Flash Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10 m.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\MiscStatus]
  @="0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash.10"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10 m.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="ShockwaveFlash.ShockwaveFlash"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="Macromedia Flash Factory Object"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\InprocServer32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10 m.ocx"
  "ThreadingModel"="Apartment"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory.1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\ToolboxBitmap32]
  @="c:\\Windows\\SysWOW64\\Macromed\\Flash\\Flash10 m.ocx, 1"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\TypeLib]
  @="{D27CDB6B-AE6D-11cf-96B8-444553540000}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\Version]
  @="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\CL SID\{D27CDB70-AE6D-11cf-96B8-444553540000}\VersionIndependentProgID]
  @="FlashFactory.FlashFactory"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker3"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{1D4C8A81-B7AC-460A-8C23-98713C41D6B3}\TypeLib]
  @="{6EF568F4-D437-4466-AA63-A3645136D93E}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{2E4BB6BE-A75F-4DC0-9500-68203655A2C4}\TypeLib]
  @="{6EF568F4-D437-4466-AA63-A3645136D93E}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker2"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{DDF4CE26-4BDA-42BC-B0F0-0E75243AD285}\TypeLib]
  @="{6EF568F4-D437-4466-AA63-A3645136D93E}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}]
  @Denied: (A 2) (Everyone)
  @="IFlashBroker4"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\ProxyStubClsid32]
  @="{00020424-0000-0000-C000-000000000046}"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Classes\Wow6432Node\In terface\{E3F2C3CB-5EB8-4A04-B22C-7E3B4B6AF30F}\TypeLib]
  @="{FAB3E735-69C7-453B-A446-B6823C6DF1C9}"
  "Version"="1.0"
  .
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\PC W\Security]
  @Denied: (Full) (Everyone)

 2. #2
  ocb
  ocb jest offline
  Zarejestrowany
  May 2011
  Postów
  392

  Domyślnie

  a co się dzieje?

Zasady Postowania

 • Nie możesz zakładać nowych tematów
 • Nie możesz pisać wiadomości
 • Nie możesz dodawać załączników
 • Nie możesz edytować swoich postów
 •  
Subskrybuj

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52