Autor będzie wdzięczny za wszelkie opinie.
Wideo niestety nie ma lektora, w następnych raczej już będzie.