Projekt badawczy honeypot.lab - Informacje wstępne

Uprzejmie informujemy, że portal HACK.pl uruchamia projekt badawczy o nazwie honeypot.lab! Do udziału w projekcie zachęcamy wszystkie osoby, które chcą współtworzyć sieć systemów honeypot w Polsce i dysponują odpowiednimi ku temu zasobami. Projekt zakończy się sporządzeniem raportu końcowego, gdzie podsumowane zostaną obserwacje oraz wnioski wszystkich uczestników projektu.

W trakcie trwania projektu, na stronie projektowej hack.pl/honeypot będą publikowane aktualne informacje, raporty cząstkowe ukazujące aktualne trendy oraz bieżące analizy zaobserwowanych incydentów sieciowych.

Projekt ma charakter otwarty, dlatego dołączyć do niego może każdy w dowolnym czasie. Swoją chęć uczestnictwa w projekcie możecie deklarować na naszym forum w specjalnie do tego stworzonym miejscu. Poprzez forum również odbywać będzie się komunikacja między uczestnikami projektu. W razie konieczności, forum nie będzie dostępne dla osób z zewnątrz a tylko dla uczestników projektu. Póki co, zapraszam do dyskusji na temat formuły i szczegółów tego przedsięwzięcia.

Do dnia 15 lipca wyrażać możecie swoje opinie co do zakresu projektu, zasobów którymi dysponujecie, wszelkich pomysłów, konkretnego oprogramowania które chcecie używać, poziomu interakcji honeypotów itp. Po 15 lipca uformowany zostanie oficjalny zespół projektowy, który rozpocznie realizację założeń. Z nadzieją że pomysł spotka się z Waszym zainteresowaniem, zapraszamy na forum projektu.

Realizacja: SIPLEX Studio