Poprawiony Drupal

Drupal, popularny system zarządzania treścią, doczekał się kolejnych, wolnych od luk w bezpieczeństwie wersji. W wydaniach oznaczonych numerami 5.8 i 6.3 programiści usunęli takie błędy jak Cross-Site Request Forgery (CSRF) , Cross-Site Scripting (XSS) czy SQL Injection.

Oprócz wcześniej wymienionych błędów, istniała także możliwość przeprowadzenia ataku typu XSS z wykorzystaniem luki w module służącym do obsługi mechanizmu uwierzytelniania OpenID. Błąd stwarzał realną szansę na przejęcie danych uwierzytelnionych użytkowników

Zaleca się jak najszybszą aktualizacje do nowych wersji.

Realizacja: SIPLEX Studio