Cyberprzestępcy wzorują się na... mafii

Obecnie powstaje coraz więcej zorganizowanych grup przestępczych, których działalność skupia się wokół Internetu. Grupy te muszą być doskonale zorganizowane, aby skutecznie działać i zachować anonimowość. Specjaliści z firmy Finjan twierdzą, że grupy cyberprzestępców są zorganizowane na wzór mafii, która swoją wewnętrzną strukturę zapożyczyła ze świata biznesu.

Grupą dowodzi szef, który ma pod swoją kontrolą zaufanych współpracowników, których zadaniem jest np. sterowanie botnetami czy dostarczanie nowego oprogramowania. Osoby, które bezpośrednio dopuszczają się przestępstwa, przyjmują strukturę niezależnych grup pod przewodnictwem wyznaczonego „opiekuna”, który nadzoruje wykonanie konkretnego zadania.

Realizacja: SIPLEX Studio